logo Nye metoder

ID2015_043

Nedbrytbar implanterbar ballong i behandling av skulderskader

Nedbrytbar ballong i behandling av skulderskader
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
25.09.2015
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2015_043
Om metoden
Metoden består av en implanterbar enhet som fungerer som en ballong. Metoden kan være et alternativ eller komme i tillegg til dagens behandling.

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.10.2015)

Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Det kan være aktuelt med ytterligere forskning.

​Metodevarsel