logo Nye metoder

ID2018_056

Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel)

For å unngå skade på rektum ved strålebehandling av prostata
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_056
Om metoden
Nedbrytbar beskytter til forebygging av stråleskade i rektum ved strålebehandling av prostata

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for nedbrytbare beskyttere for å unngå skade på rektum ved strålebehandling av prostata. Folkehelseinstituttet baserer sin vurdering av effekt og sikkerhet på pågående rapport fra EUnetHTA som instituttet leder arbeidet med.
Folkehelseinstituttet utarbeider i tillegg en leveranse på en helseøkonomisk evaluering i nasjonal kontekst.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 030-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for nedbrytbar beskytter (SpaceOAR Hydrogel) for å unngå skade på rektum ved strålebehandling av prostata.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 107-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
27.01.2020
Ferdigstilt
28.01.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.02.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Helseøkonomisk evaluering

EUnetHTA-rapport

Beslutning

Beslutning tatt
22.03.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)

1. Nedbrytbar beskytter SpaceOAR™ innføres ikke til bruk ved strålebehandling for prostatakreft.

2. Dokumentasjon på den kliniske effekten av SpaceOAR™ er svært usikker.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021 under sak 021-2021.