logo Nye metoder

ID2020_004

Netthinneundersøkelse ved diabetes

Ulike metoder for netthinneundersøkelse for å avdekke diabetisk retinopati
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.01.2020
Sendt inn av
Leverandør Eyecheck System Norge AS
ID-nummer
ID2020_004
Om metoden
Diagnose- og pasientoppfølgningsverktøy via digital kommunikasjon og bildeoverføring. Metoden er tenkt brukt for å følge opp diabetespasienter. Foreslår også å etablere et nasjonalt program for et diabetesregister hvor en skybasert plattform benyttes.

​Forslag

Kartleggingsoversikt


Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 199-20. 


Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å utarbeide en kartleggingsoversikt over metoder for netthinneundersøkelse ved diabetes.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 051-20. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Kartleggingsoversikt
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
30.03.2020