logo Nye metoder

ID2017_082

NGR-TNF

Andrelinjebehandling av maligne lungehinnesvulster
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.08.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_082
Om metoden
Legemiddel (intravenøs infusjon) i andrelinjebehandling av maligne lungehinnesvulster

​Metodevarsel*

*Metodevarsel går ut da produsenten har trukket søknad om markedsføringstillatelse av metoden 23. juni 2017.Statens legemiddelverk vil lage et nytt metodevarsel hvis metoden på ny skulle bli aktuell.