logo Nye metoder

ID2019_055

Nintedanib (Ofev/Vargatef) - Indikasjon II

Behandling av lungeaffeksjon ved systemisk sklerose
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
23.04.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_055
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av interstitiell lungesykdom ved systemisk sklerose.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nintedanib (Ofev/Vargatef) til behandling av interstitiell lungesykdom ved systemisk sklerose.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 85-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.05.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk