logo Nye metoder

ID2015_003

Nintedanib (Vargatef)

Behandling av ikke-småcellet lungekreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.01.2015
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2015_003
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av ikke-småcellet lungekreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)

Metodevurdering på nintedanib (Vargatef) avbrytes da det ikke er uttrykt klinisk ønske om å ta legemiddelet i bruk

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.02.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk på indikasjonen ikke-småcellet lungekreft.

Forslag