logo Nye metoder

ID2021_051 (revurdering av ID2017_059)

Niraparib (Zejula) - Indikasjon II - Revurdering

Vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons på platinabasert kjemoterapi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
03.03.2021
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2021_051 (revurdering av ID2017_059)
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av kreft i ovarieepitel, eggleder eller bukhinnen. Forslaget gjelder en revurdering av ID2017_059 basert på beregnet dosering.

Forslaget gjelder en revurdering av ID2017_059 basert på beregnet dosering.​​​

Forslag inkl. vedlegg

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp, LIS for niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons på platinabasert kjemoterapi.

​Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforu​m for nye metoder 31.05.2021 finner du her, se sak 099​-21.​

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
31.05.2021
Ferdigstilt
17.06.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 2​1.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Pri​snotat

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

  1. Niraparib (Zejula) innføres til vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritonealkreft. 
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 100-2021.