logo Nye metoder

ID2017_059

Niraparib (Zejula) - Indikasjon II

Vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons på platinabasert kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_059
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019) 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 160-19.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.12.2017
Ferdigstilt
03.10.2019

Metodevurdering

Prisnotat

 

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 10.10.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019):

1. Niraparib (Zejula) innføres ikke til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med tilbakefall av BRCA-positiv platinasensitiv høygradig epitelial kreft i eggstokk, eggleder, eller primær kreft i bukhinne som har respondert (helt eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.

2. Prisen for legemiddelet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved niraparib (Zejula) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 122-2019.