logo Nye metoder

ID2019_107

Niraparib (Zejula) - Indikasjon III

Vedlikeholdsbehandling av BRCA-negative pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.10.2019
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2019_107

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019) 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av BRCA-negative pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 160-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.10.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
17.09.2019
Ferdigstilt
14.04.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 27.04.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​​

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
25.05.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020

 1. Niraparib (Zejula) kan innføres til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av BRCA-negativ, platinasensitiv, høygradig serøs kreft i eggstokkepitel eller eggleder eller primær bukhinnekreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. juli 2020, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 under sak 49-2020.