logo Nye metoder

ID2014_042

Niraparib (Zejula)

Første- og andrelinjebehandling av brystkreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.12.2014
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2014_042
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av brystkreft

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

 

Metodevarsel 
Beslutning i Bestillerforum RHF (19.01.2015):
​Bestillerforum RHF ønsker en hurtig metodevurdering dersom kliniske data i fase III studier tilsier at legemidlet vil bli markedsført. Statens legemiddelverk holder sekretariatet for Bestillerforum RHF informert.