logo Nye metoder

ID2014_036

Nivolumab (Opdivo)

HUDKREFT - Behandling av avansert malignt melanom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.12.2014
Sendt inn av
Leverandør, Bristol-Myers Squibb
ID-nummer
ID2014_036
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av avansert føflekkreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.12.2014)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk. Nivolumab er videre aktuell for den fullstendige metodevurderingen ID2014_031.​

Forslag

Innspillsskjema

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.12.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
24.08.2015
Ferdigstilt
03.11.2015

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 23.11.2015 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering 

Beslutning

Beslutning tatt
25.11.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (25.11.2015)

​Nivolumab (Opdivo) innføres til behandling av lokalavansert og metastaserende malignt melanom. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.

 

Beslutningsforum 25.11.2015 - protokoll

Beslutningsforum 25.11.2015 - innkalling og saksdokumenter