logo Nye metoder

ID2015_047 og ID2017_012

Nivolumab (Opdivo)

KREFT I NYRER OG URINVEIER - Andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.10.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Akershus Universitetssykehus
ID-nummer
ID2015_047 og ID2017_012
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av nyrekreft.

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.11.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har mottatt oppdaterte studiedata (09.02.2017)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.11.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
15.04.2016
Ferdigstilt
14.10.2016

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.02.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (27.02.2017):

Nivolumab (Opdivo) innføres til andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.

Protokollen fra Beslutningsforum for nye metoder (27.02.2017) finner du her, se sak 16-2017.

 

Beslutningsforum for nye metoder (14.11.2016):

Nivolumab (Opdivo) innføres ikke til andrelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.

Protokollen fra Beslutningsforum for nye metoder (14.11.2016) finner du her, se sak 70-2016.