logo Nye metoder

ID2017_106

Nivolumab (Opdivo)

MAGE- OG TARMKREFT - Behandling av avansert eller tilbakevendende ventrikkelkreft etter to eller flere tidligere systemiske terapier.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
10.11.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_106
Om metoden
Legemiddel til behandling av avansert eller tilbakevendende kreft i magesekken (ventrikkelkreft) etter to eller flere tidligere systemiske terapier

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Bestillerforum RHF opprettholder tidligere beslutning fra 28.01.2019. Sekretariatet for Bestillerforum RHF sender metoden til beslutning hos RHF-ene.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 86-19.


Beslutning i Bestillerforum RHF (28.01.2019):
Oppdrag om nasjonal metodevurdering avbestilles da firma har trukket MT-søknad.

Withdrawal of application (EMA)


Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av avansert eller tilbakevendende ventrikkelkreft etter to eller flere tidligere systemiske terapier.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 186-17.

Metodevarsel

 

Metodevurdering

Status (27.05.2019): Statens legemiddelverk har utarbeidet et saksfremlegg. til møtet i Bestillerforum RHF.  Metoden har vært til behandling i Bestillerforum RHF og det ble klarert i møtet 27.05.2019 at metoden kan sendes til beslutning i de regionale helseforetakene. Saksdokumenter fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) finner du her, se sak 86-19.

Beslutning

Beslutning tatt
17.06.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019)
Saken utsettes.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 63-2019.