logo Nye metoder

ID2016_032

Nonacog gamma (Rixubis)

Til behandling av hemofili B
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_032
Om metoden
Legemiddel til behandling og profylakse ved hemofili B (medfødt faktor IX-mangel)

​Metodevarsel

Hurtig metodevurdering gjennomføres for nonacog gamma (Rixubis) til behandling og profylakse av pasienter med hemofili B ved Statens legemiddelverk.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
31.08.2016
Ferdigstilt
24.10.2016

Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 09.11.2016 og sendt til beslutning

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2017):

Beslutningsforum for nye metoder åpner for bruk av bløderpreparatene som var inkludert i anbudet (LIS 1712 Blodkoagulasjonsfaktorer). Det er store prisforskjeller. Det skal derfor for den enkelte pasient gjøres en individuell gjennomgang med tanke på hvordan anbudet benyttes for å skifte til et rimeligere alternativ. For produktene Alprolix®, Rixubis® og Idelvion® forutsetter dette lik eller lavere pris enn dagens prisnivå i fremtidige anbud.

​Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2017 finner du her, se sak 43-2017.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12.2016):

    1. Nonacog gamma (Rixubis®) kan inngå i kommende LIS-anbud for faktor IX-konsentrater
    2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for beslutning om ev. innføring

​​Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2016 finner du her, se sak 76-2016