logo Nye metoder

ID2016_071

Nonakog beta pegol (Refixia)

Behandling av hemofili B
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_071
Om metoden
Legemiddel til behandling av hemofili B

Metodevarsel​

 

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nonakog beta pegol til behandling av hemofili B

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.10.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
03.11.2017
Ferdigstilt
07.03.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 21.03.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
19.11.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.11.2018)

1. Nonakog beta pegol (Refixia) innføres ikke til generell bruk i behandling av hemofili B, men kan benyttes i følgende situasjoner:
a) pasientene har intoleranse for Alprolix
og/eller
b) effekten av Alprolix er utilstrekkelig


2. En innføring forutsetter at prisen blir lik eller lavere pris enn dagens pris og at legemiddelet skal inngå i fremtidige LIS-anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 19.11.2018 finner du her - se sak 134-2018.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.04.2018)

​Nonakog beta pegol (Refixia®) innføres ikke nå til behandling av hemofili B. Legemiddelet kan imidlertid inngå i fremtidige LIS-anbud for konvensjonelle faktor IX-konsentrater. Nonakog beta pegol (Refixia®) kan innføres som førstevalg dersom dette er det rimeligste legemiddelet av faktor IX-konsentratene. Resultatet av anbudsprosessen skal behandles av Beslutningsforum for nye metoder, når denne er gjennomført.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.04.2018 finner du her, se sak 50-2018.