logo Nye metoder

ID2021_028

Normalt humant immunglobulin (Octagam)

Behandling av dermatomyositt
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.01.2021
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_028
Om metoden
Legemiddel (intravenøs administrasjon) for bruk ved dermatomyositt som er en alvorlig revmatisk sykdom som angriper hud og muskler

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)

Normalt humant immunglobulin (Octagam) til behandling av dermatomyositt tas inn i Folkehelseinstituttets pågående kartlegging av humant immunglobulin – effektdokumentasjon ved ulike bruksområder og indikasjoner (ID2020_114).

 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 044-21.