logo

ID2016_060

Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte for transplantasjon ved donasjon etter hjernedød

Prosedyre for ekstrakorporal bevaring av hjerter som er donert etter hjernedød
Beslutning foreligger
27.01.2020

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_060
Om metoden
En prosedyre hvor donorhjerter lagres ved kroppstemperatur i en perfusjonsmaskin som sørger for at hjertet fortsetter å slå og forsyner hjertet med varmt, oksygenrikt blod (fra donor)

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)

 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

Oppdraget avsluttes hos Folkehelseinstituttet. Saken sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 199-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)

Hurtig metodevurdering for Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte for transplantasjon ved donasjon etter hjernedød gjennomføres ved Folkehelseinstituttet

​Metodevarsel

Oppdatert metodevarsel (september 2019)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i FHI

Status for metodevurderingen (16.12.2019):
Det ble bestilt hurtig metodevurdering i 2016, men produsent har ikke fremskaffet dokumentasjonspakke. Metoden sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) og det gjøres en beslutning basert på informasjonen som finnes.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

Oppdraget avsluttes hos Folkehelseinstituttet. Saken sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saker til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.01.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)

1. Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte (Organ Care System (OCS)) innføres ikke ved transplantasjon ved donasjon etter hjernedød.

2. Det foreligger ikke dokumentasjon for den relative effekt av denne metoden.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 010-2020.