logo Nye metoder

ID2015_027

NovoTTF

Primærbehandling av glioblastom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
04.08.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Radiumhospitalet
ID-nummer
ID2015_027
Om metoden
Kreftbehandlingsmetode der man bruker alternerende elektriske felter for å indusere celledød.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)

Bestillerforum RHF ber om at oppdraget avsluttes da ingen leverandør har levert dokumentasjon.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.09.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på NovoTTF som ledd i primærbehandling av glioblastom ved Kunnskapssenteret.

​Forslagsskjema

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.09.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret