logo Nye metoder

ID2016_008

Ny type ballongkateter (Lithoplasty balloon catheter)

Ballongkateter til behandling av perifer arteriesykdom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2016_008
Om metoden
Metoden er en videreutvikling av konvensjonell behandling med ballongkateter

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Oppdraget om hurtig metodevurdering er avsluttet da firma ikke har levert dokumentasjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 135-19.

Oppdatert metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres for ny type ballongkateter i behandling av perifer arteriesykdom ved Kunnskapssenteret.

Metodevarsel