logo Nye metoder

ID2020_069

Obetikolsyre

MAGE- OG TARMSYKDOMMER - Behandling av ikke-alkoholisk steatohepatitt.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_069
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ikke-alkoholisk fettleversykdom.

Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023

Søknaden om markedsføringstillatelse for metoden er trukket av firma.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 158-23. 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for obetikolsyre til behandling av ikke-alkoholisk steatohepatitt.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 165-20.