logo Nye metoder

ID2016_013

Obinutuzumab (Gazyvaro) - Indikasjon II

Behandling av follikulært lymfom som er refraktært til rituksimab eller rituksimabholdig regime
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.03.2016
Sendt inn av
Roche Norge AS
ID-nummer
ID2016_013
Om metoden
Til behandling av pasienter med tilbakefall av ritixumab refraktær follikulært lymfom

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres for Obinutuzumab (Gazyvaro) til behandling av pasienter med tilbakefall av rituximab-refraktært follikulært lymfom ved Statens legemiddelverk.

​Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
03.06.2016
Ferdigstilt
30.05.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF 12. juni 2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
23.06.2017

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.06.2017):

Obinutuzumab (Gazyvaro®) kan innføres som kombinasjonsbehandling med bendamustin etterfulgt av vedlikeholdsbehandling med obinutuzumab ved follikulært lymfom som er refraktært til rituksimab eller rituksimabholdig regime.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.06.2017 finner du her, se sak 57-2017.