logo Nye metoder

ID2017_004

Obinutuzumab (Gazyvaro) - Indikasjon III

Førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_004
Om metoden
Førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.02.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for obinutuzumab (Gazyvaro) til førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi.

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 24-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.05.2017
Ferdigstilt
11.12.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF 02.01.2018 og er sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
02.02.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)
Obinutuzumab (Gazyvaro) kan innføres til førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 9-2018.