logo Nye metoder

ID2014_004

Obinutuzumab (Gazyvaro)

Til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). I kombinasjon med klorambucil.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.01.2014
Sendt inn av
Leverandør, Roche Norge AS
ID-nummer
ID2014_004
Om metoden
Legemiddel ( til injeksjon) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.03.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.*

* Firma oppfordres til å sende inn dokumentasjon til hurtig metodevurderingen ved tidspunkt for "positive opinion" i EMA (European Medicines Agency) .

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.03.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.01.2015
Ferdigstilt
14.12.2015

Beslutning

Beslutning tatt
25.01.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (25.01.2016)

​1. Obinutuzumab (Gazyvaro) kan innføres til behandling av pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og komorbiditet som gjør dem uegnet for fludarabinbasert terapi i full dose.                                                                                                                     

Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens fremforhandlede prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.

 

2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye kostnadsvurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris skal gjelde for alle indikasjoner.

 

Beslutningsforum 25.01.2016 - protokoll, sak 03-16

Beslutningsforum 25.01.2016 - innkalling og saksdokumenter