logo Nye metoder

ID2019_135

Ocrelizumab (Ocrevus) - Indikasjon III

Til behandling av pasienter med relapserende multippel sklerose (RMS) med serumsyke eller nøytraliserende antistoffer og utilstrekkelig farmakodynamisk / klinisk effekt av rituximab.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
28.11.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Akershus universitetssykehus
ID-nummer
ID2019_135
Om metoden
Ocrelizumab til pasienter med RMS som under behandling med rituximab utvikler antistoffer med ugunstige kliniske og farmakodynamiske effekter.

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Sykehusinnkjøp HF, LIS kontakter firmaene som produserer legemidlene og dersom firmaene reduserer prisen kontaktes Folkehelseinstituttet. Bestillerforum RHF ber da Folkehelseinstituttet oppdatere den helseøkonomiske modellen i den fullstendige metodevurderingen på RRMS (ID2018_004) med nye beregninger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 028-20.