logo Nye metoder

ID2016_035

Octocog alfa (Iblias;Kovaltry)

Til behandling av hemofili A
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_035
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)

Iblias markedsføres per i dag ikke i Norge. Oppdraget om metodevurdering på dette legemidlet kanselleres men oppdraget på Kovaltry beholdes.

 Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres for octocog alfa (Iblias;Kovaltry) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
09.06.2016
Ferdigstilt
27.10.2016

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 07.11.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
27.02.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (27.02.2017):

Octotog alfa (Kovaltry®) innføres til behandling av hemofili A, og legemiddelet inngår i det framtidige LIS-anbudet for faktor VIII-konsentrater. Det rimeligste legemiddelet i denne produktgruppen skal da foretrekkes.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.02.2017 finner du her, se sak 13-2017

 

Beslutningsforum for nye metoder (12.12.2016):

    1. Octotog alfa (Kovaltry®) kan inngå i kommende LIS-anbud for faktor VIII-konsentrater
    2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for beslutning om ev. innføring

​Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2016 finner du her, se sak 79-2016