logo Nye metoder

ID2015_035

Ofatumumab (Arzerra) - Indikasjon I - Ny vurdering

Behandling ved refraktær kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.09.2015
Sendt inn av
Leverandør, Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2015_035
Om metoden
Legemiddel som behandling ved kronisk lymfatisk leukemi

​Forslagsskjema

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.02.2017):

Nasjonal metodevurdering gjennomføres ikke for ofatumumab (Arzerra) som monoterapi ved refraktær kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 31-17.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.10.2015)

Bestillerforum RHF ber ikke om en hurtig metodevurdering, men vil vurdere eventuell bruk av metodevurderingen med ID2015_034 i forbindelse med gjeldende sak.