logo Nye metoder

ID2013_032

Ofatumumab (Arzerra) - Indikasjon I

Til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.11.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universetssykehus HF
ID-nummer
ID2013_032
Om metoden
Legemiddel ( til infusjon) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2013)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
04.03.2014
Ferdigstilt
01.10.2014

Beslutning

Beslutning tatt
20.10.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.10.2014)

​Ofatumumab (Arzerra) innføres ikke for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi som er refraktære til fludarabin og alemtuzumab.

 

Beslutningsforum 20.10.2014 - protokoll​, sak 19-2014
Beslutningsforum 20.10.2014 - innkalling og sakspapirer ​​