logo Nye metoder

ID2016_053

Ofatumumab (Arzerra) - Indikasjon III

Behandling av voksne med tilbakevendende kronisk lymfatisk leukemi i kombinasjon med fludarabin og syklofosfamid
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_053
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av kronisk lymfatisk leukemi

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber om at oppdraget avbestilles da MT enten ikke er søkt om, avslått eller trukket.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

 

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016):
Hurtig metodevurdering for ofatumumab (Arzerra) i kombinasjon med fludarabin og syklofosfamid for behandling av voksne med tilbakevendende kronisk lymfatisk leukemi gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.