logo Nye metoder

ID2014_039

Olaparib (Lynparza)

Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert høygradig serøs eggstokkreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2014
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2014_039
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av eggstokkreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.12.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.12.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
27.02.2015
Ferdigstilt
25.08.2015

Beslutning

Beslutning tatt
19.10.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (19.10.2015)

  1. Olaparib (Lynparza) innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCA-mutert høygradig serøs eggstokkreft.
  2. Beslutningen gjelder kun, dersom kostnadene holdes på samme nivået eller lavere enn det som var forhandlet fram av  Legemiddelinnkjøssamarbeidet per 1. september 2015.

Beslutningsforum for nye metoder 19.10.2015 - Protokoll

Beslutningsforum for nye metoder 19.10.2015 - Innkalling og saksdokumenter