logo Nye metoder

ID2016_091

Olaratumab (Lartruvo)

Behandling ved avansert bløtvevssarkom i kombinasjon med doxorubicin
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.11.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_091
Om metoden
Legemiddel (infusjon) i kombinasjon med doxorubicin ved avansert bløtvevssarkom

​Metodevarsel

Innspillsskjema fra leverandør

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (12.12.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaratumab (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin til behandling av avansert bløtvevssarkom.

 

Referat fra Bestillerforum RHF (12.12.2016) finner du her, se sak 150-16.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
15.02.2017
Ferdigstilt
01.11.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF 08.11.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

 

Oppdatert rapport er klarert av Bestillerforum RHF 24.01.2018 og sendt til beslutning.

Oppdatert hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
26.02.2018

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.02.2018)
Olaratumab (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin innføres ikke til behandling av avansert bløtvevssarkom.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.02.2018 finner du her, se sak 26-2018.