logo Nye metoder

ID2022_039

Olipudase alfa

Behandling av barn og voksne med sur sfingomyelinasemangel (Niemann-Picks sykdom)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.02.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelerk
ID-nummer
ID2022_039
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som enzymerstatningsterapi til behandling av en sjelden, arvelig stoffskiftesykdom.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)

Før metoden kan tas i bruk er det behov for en metodevurdering og en beslutning. Oppdaterte studieresultater forventes i 2023.

Beslutning
Det gis ikke på nåværende tidspunkt oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Det bes om at firma melder inn et forslag så snart mer dokumentasjon foreligger slik at Bestillerforum for nye metoder kan ta stilling til metodevurderingstype.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 059-22.