logo Nye metoder

ID2013_028

On-site høysensitiv CRP

Til bruk ved mistanke om neonatal sepsis
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
06.11.2013
Sendt inn av
Leverandør, Orion Diagnostica AS
ID-nummer
ID2013_028
Om metoden
Et protein, C-Reaktivt Protein, forkortet CRP, i blodet kan måles for å avdekke blodforgiftning hos nyfødte.

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2013)
​Anbefaler mini-metodevurdering ved et helseforetak. RHF- koordinatorene identifiserer aktuelt helseforetak.*

 

*Saken avsluttes dermed på nasjonalt nivå.