logo Nye metoder

ID2016_093

Ortogeriatrisk behandling

Av hoftebruddspasienter i egne avdelinger
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.11.2016
Sendt inn av
Norsk ortopedisk forening og Norsk geriatrisk forening
ID-nummer
ID2016_093
Om metoden
Metoden som foreslås er et pasientforløp som inneholder både ortopedisk og geriatrisk fagkompetanse

​Forslagsskjemaet

Det gjennomføres ikke en hurtig metodevurdering for ortogeriatrisk behandling av hoftebruddspasienter i egne avdelinger, da dette er en ønsket tverrfaglig arbeidsform for pasienter med sammensatte behov som ikke trenger å metodevurderes.