logo Nye metoder

ID2018_016

Ozondesinfeksjon av respirasjonsutstyr for hjemmebehandling

Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.03.2018
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Stavanger Universitetssjukehus
ID-nummer
ID2018_016
Om metoden
Kan et bestemt desinfeksjonsapparat brukes for å vaske utsyr slik at det kan gjenbrukes?

​Forslag (16.03.2018)

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Dersom Helse Stavanger ønsker å bruke metoden må det gjøres en mini-metodevurdering ved sykehuset. Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF om å lage et notat som belyser ulike sider (aktuelt / ikke aktuelt) vedrørende anskaffelse av desinfeksjonsutstyr av denne type. Bestillerforum RHF ber også Legemiddelverket om å lage et notat på hva som gjøres på området i EU-regi.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 60-18.