logo Nye metoder

ID2023_048

Pacemaker uten elektroledning - Revurdering

Til behandling av atrieflimmer og bradykardi
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.04.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_048
Om metoden
Pacemakere uten elektrodeledning i behandling av hjerterytmeforstyrrelser.

​Metoden er tidligere metodevurdert og det foreligger en besluting fra Beslutningsforum for nye metoder - se ID2016_042

Forslagskjema (publisert 17.04.2023)

Innspill (Fra firma med liknende produkt) (publisert 13.06.2023)

Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023)

I forbindelse med overføring av ansvar og oppgaver fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter er det behov for å be om endringer i noen oppdrag.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder støtter at gjennomføringen av arbeidet med oppdraget overføres fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter ved årsskiftet.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023) finner du her, se sak 190 -23. 

 

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

En hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for pacemaker uten elektroledning (Micra™ TPS) til behandling av atrieflimmer og bradykardi.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 099-23. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.06.2023
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter