logo Nye metoder

ID2016_042

Pacemakere uten elektrodeledning

Til behandling av atrieflimmer og bradykardi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_042
Om metoden
Pacemakere uten elektrodeledning i behandling av hjerterytmeforstyrrelser.

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering av pacemakere uten elektrodeledning til behandling av hjertearytmi.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i FHI
Påbegynt
15.07.2017
Ferdigstilt
11.06.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 11.06.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
27.08.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Micra TPS, en pacemaker uten ledning, innføres ikke ved pacemakerimplantasjon.

Prisen er for høy. Det kan ikke ut fra studier konkluderes om at bruk av Micra er sikrere, bedre eller gir færre komplikasjoner enn konvensjonelle prosedyrer som allerede er i bruk.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 087-2018.