logo Nye metoder

ID2016_097

Pacritinib (Enpaxio)

Behandling av pasienter med myelofibrose
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.12.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_097
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av pasienter med myelofibrose

​Metodevarsel

Status (20.02.2017): Søknad for markesføringstillatelse er trukket, se informasjon her. Metodevurdering blir ikke gjenomført.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pacritinib til behandling av pasienter med myelofibrose.