logo Nye metoder

ID2018_037

Pacritinib (Epjevy) - Indikasjon II

Behandling av pasienter med myelofibrose med splenomegali og trombocytopeni
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.04.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_037
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av pasienter med myelofibrose med splenomegali og trombocytopeni

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019):
Oppdraget med hurtig metodevurdering avbestilles da firma har trukket søknad om markedsføringstillatelse.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 71-19.

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pacritinib (Epjevy) til behandling av pasienter med myelofibrose med splenomegali og trombocytopeni.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 68-18.