logo Nye metoder

ID2018_003

Patent foramen ovale (PFO)-lukning

ved kryptogent slag
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.01.2018
Sendt inn av
Norsk slagorganisasjon - spesialforening i Legeforeningen
ID-nummer
ID2018_003
Om metoden
Patent foramen ovale refererer til en åpning i hjertet mellom venstre og høyre forkammer. Et kryptogent hjerneslag (slag) er et hjerneslag uten kjent årsak tross fullstendig utredning

​Forslag

 


*De regionale fagdirektørene har fattet en beslutning om unntak på gruppenivå for bruk av patent foramen ovale (PFO)-lukning ved kryptogent slag. Link til beslutning om unntak her

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
09.03.2018
Ferdigstilt
29.03.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 18.03.2019. Endelig versjon ble ferdigstilt av Folkehelseinstituttet og sendt til beslutning 02.04.2019.

Fullstendig metodevurdering

 

I utarbeidelsen av denne metodevurderingen har Folkehelseinstituttet laget en alternativ digital visning av publikasjonen.

Lenke her til digital presentasjon.

Beslutning

Beslutning tatt
29.04.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutningsforum for nye metoder (29.04.2019)

Pasienter som har gjennomgått kryptogent hjerneslag og har patent foramen ovale kan få utført kateterbasert lukning av foramen ovale.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her, se sak 44-2018.