logo Nye metoder

ID2013_026

Pazopanib (Votrient)

Behandling av bløtvevssarkomer
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
27.08.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2013_026
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av bløtvevssarkomer.

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2013)
Anmoder om at det utføres en hurtig metodevurdering.* **

*Legemidlet faller, ved tidspunktet for denne beslutning, inn under blåreseptordningen.

** Fra 1.5.2017 finansieres legemidlet av RHFene.