logo Nye metoder

ID2023_097

Pegcetakoplan (Aspaveli)

Behandling av voksen med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som ikke tidligere er behandlet med komplementhemmer.
Behandlet på Bestillerforum

Kort om siste status

Bestillerforum avventer en avklaring på komparator fra leverandør. Når avklaringen foreligger, kan anmodningen tas opp på nytt i Bestillerforum.

Forslag

Sendt inn
13.10.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_097
Om metoden
Annen staving: Pegcetacoplan.

Anmodning ID2023_097(PDF). (publisert 17.10.2023)
Innspill til ID2023_097 fra fagperson (PDF) (publisert 24.11.2023)

Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024

Ekulizumab (Soliris) er ikke innført til nye pasienter (ID2019_061). Prisen er høy, og det er ikke sannsynlig at prioriteringskriteriene er oppfylt. Ekulizumab kan derfor ikke være komparator i metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder mener at leverandøren har foreslått feil komparator. Bestillerforum ber sekretariatet avklare med leverandøren om den dokumentasjonen de planlegger å levere i følge anmodningen gjelder en sammenligning av pegcetacoplan (Aspaveli) med best supportive care. Når den avklaringen foreligger, kan saken tas opp på nytt i Bestillerforum.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet “Møter i Bestillerforum for nye metoder”, se Bestillerforum 22.01.2024, sak 003-24