logo

ID2023_094

Pegcetacoplan (Syfovre)

Behandling av geografisk atrofi (GA) sekundært til aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) hos voksne.
Forslag mottatt / åpent for innspill
02.10.2023

Forslag

Sendt inn
02.10.2023
Sendt inn av
Levereandør
ID-nummer
ID2023_094
Om metoden
Legemiddel (intravitreal injeksjon) til behandling av geografisk atrofi (GA) sekundært til aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

​Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (publisert første gang 03.10.2023, oppdatert skjema publisert 27.10.2023)

Status 09.10.2023

Sykehusinnkjøp HF har gitt tilbakemelding om at de ikke har en spesialistgruppe som kan foreta en tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet med andre innførte legemidler til samme indikasjon. Statens legemiddelverk vil nå utarbeide en vurdering av anmodningen og det vil bli innhentet faglige innspill.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 11.12.2023