logo Nye metoder

ID2018_100

Pegvaliase (Palynziq)

Til behandling av Føllings sykdom (fenylketonuri)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_100
Om metoden
Legemiddel til behandling av Føllings sykdom (fenylketonuri). Pegvaliase administreres subkutant av pasientene selv.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pegvaliase til behandling av Føllings sykdom (fenylketonuri). 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 167-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
09.01.2020
Ferdigstilt
12.03.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 29.03.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess

Metodevurdering

Prisnotat​

Prisnotat (oppdatert 27.08.2021)

 

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​ 

  1. Pegvaliase (Palynziq) innføres ikke til behandling av fenylketonuri (Føllings sykdom). 
  2. Mangelfull dokumentasjon gjør det ikke mulig å beregne nytten av behandlingen, og prisen er fortsatt for høy.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 142-2021.​​


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

    1. Pegvaliase (Palynziq) innføres ikke til behandling av Føllings sykdom (fenylketonuri).
    2. Det er mangelfull dokumentasjon i forhold til klinisk nytte av behandlingen.
    3. Prisen er høy. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 059-2021.