logo Nye metoder

ID2014_034

Pembrolizumab (Keytruda)

HUDKREFT - Behandling av avansert malignt melanom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.11.2014
Sendt inn av
Leverandør, MSD Norge AS
ID-nummer
ID2014_034
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av føflekkreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.12.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk. Pembrolizumab er videre aktuell for den fullstendige metodevurderingen ID2014_031.

Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.12.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
21.07.2015
Ferdigstilt
03.11.2015

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 23.11.2015 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering. Notat

Beslutning

Beslutning tatt
25.11.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (25.11.2015)

​Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av lokalavansert og metastaserende malignt melanom. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud

Beslutningsforum 25.11.2015 - protokoll

Beslutningsforum 25.11.2015 - innkalling og saksdokumenter