logo Nye metoder

ID2018_019

Pembrolizumab (Keytruda) - Indikasjon VIII

HODE- OG HALSKREFT - Behandling av tilbakevendende eller metastatisk hode og halsepitelkarsinom. Monoterapi etter tidligere behandling med platinumbasert kjemoterapi.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
19.03.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_019
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av kreft med utganspunkt i hode-halsregionen.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til behandling av tilbakevendende eller metastatisk hode og halsepitelkarsinom. Monoterapi etter tidligere behandling med platinumbasert kjemoterapi.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.