logo

ID2023_091

Pembrolizumab (Keytruda) - Indikasjon XXVII

Neoadjuvant og adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), stadie IIA-IIIB(N2)
Til Bestillerforum
19.09.2023

Forslag

Sendt inn
19.09.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_091
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til neoadjuvant og adjuvant behandling (perioperativ) av en type lungekreft

​Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

 

Anmodning (publisert 20.09.2023)

 

Status 06.10.23

En spesialistgruppe i Sykehusinnkjøp HF har gjort en tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet. Basert på tilgjengelig dokumentasjon pr. 02.10.23 vurderes legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) til aktuell indikasjon å ikke ha sammenlignbar effekt som nivolumab (Opdivo) for hovedparten av pasientene.

Anmodningen skal etter planen legges frem på Bestillerforums møte 11.12.2023.

Statens legemiddelverk vil i forkant utarbeide en egnethetsvurdering av anmodningen og det vil bli innhentet faglige innspill.