logo Nye metoder

ID2016_065

Peptid reseptor radionuklider (PRRT)

som etablert behandlingstilbud ved nevroendokrin kreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.06.2016
Sendt inn av
Helse Sør-Øst RHF
ID-nummer
ID2016_065
Om metoden
Etablering av Peptid reseptor radionuklid (PRRT) behandlingstilbud ved nevroendokrin kreft

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret i FHI
Påbegynt
22.08.2016
Ferdigstilt
23.03.2018

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 09.04.2018 og sendt til beslutning

Fullstendig metodevurdering

Lutathera notat før forhandling av pris (26.06.2018)

Lutathera notat etter forhandlet pris (03.07.2018)

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.08.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på 177Lutetium (Lutathera) kan innføres i Norge som behandlingsmetode for nevroendokrine svulster.

Norske pasienter blir i dag sendt utenlands for behandling, men man ønsker nå å innføre behandlingstilbudet i Norge.

Nå skal helseregionene i felleskap gjennomgå hvordan et slikt tilbud kan organiseres.

Tilråding om organisering av behandlingstilbudet skal forelegges de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene for beslutning.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 091-2018.