logo Nye metoder

ID2017_085

Peramivir (Alpivab)

Behandling av influensa hos voksne
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.09.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_085
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av influensa hos voksne.

​Metodevarsel