logo Nye metoder

ID2019_106

Pexidartinib

Behandling av kjempecelletumor i seneskjede
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
19.09.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_106
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av tumorer i bindevev som omgir og følger sener. Annen skrivemåte: peksidartinib

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023)

Status for MT-søknad: Statens legemiddelverk opplyser om at firma ikke har fått innvilget sin søknad om markedsføringstillatelse for dette virkestoffet, og det er dermed ikke aktuelt å melde inn saken på ny.

Link til mer informasjon på hjemmesiden til EMA:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/turalio

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her, se sak 033 -23. ​


Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Ikke aktuell for nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Statens legemiddelverk melder inn saken på ny når ytterligere dokumentasjon foreligger.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 186-19.