logo Nye metoder

ID2023_034

Pirfenidon

behandling av progressiv lungefibrose av ikke-ideopatisk type (non-IPF).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
02.02.2023
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2023_034
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av en type lungesykdom.

Forslag​ om off-label bruk  (publisert 14.02.2023)

Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)
Etter patentutløp har virkestoffet lav kostnad. Bestillerforum for nye metoder ser ikke behov for en nasjonal metodevurdering.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Legemiddelprisen til RHF-ene er lav og det er ikke behov for å foreta en vurdering av prioriteringskriteriene. Det er opp til fagmiljøet å vurdere om legemidlet skal brukes utenfor godkjent indikasjon.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 065 -23.